AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


За нас

Вече повече от 25 години фирма „АВКО” следи актуалните тенденции по отношение на потребителските нужди, както и развитието на новите технологии. Придържайки се към тези установени приоритети през 2000 год. започнахме производство на предварително изолирани тръби и фитинги за пренос на топла вода. Основното им приложение е за изграждане на централизирано отопление на селищни райони. В стремежа си максимално да удовлетворим все по-високите изисквания на нашите клиенти, ние въвеждаме нови в световен мащаб и високоефективни материали, позволяващи постигане на по-нисък коефициент на топлопроводност, както и по-висока надеждност на монтираната топлопреносна система.

Оборудването на цеха, внос от ЕС, отговаря на всички изисквания за производство на предварително изолирани тръби и фитинги, отговарящи на европейските норми. АВКО АД има разработена собствена уникална установка за огъване на тънкостенни стоманени тръби до Ду 200. Полиуретановaта система с разпенващ агент циклопентан позволява достигане на коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,0027 W/mK. Същата има значителен екологичен ефект и е в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда. Процесът на заваряване на стоманените фитинги е сертифициран съгл. EN 288-1.

Основните машини и съоръжения използвани в процеса на производство на предварително изолирани тръбни елементи са:

 1. Инсталация за смесване, дозиране и пълнене с полиуретанова пяна с разпенващ агент циклопентан осигуряваща автоматично и програмируемо индивидуално подряване или охлаждане на компонентите както и тяхното дозиране в зависимост от размера на произвеждания продукт.
 2. Инсталация за смесване, дозиране и пълнене с полиуретанова пяна на база разпенващ агент СО2
 3. Мобилна инсталация за смесване, дозиране и пълнене с полиуретанова пяна
 4. Оборудване за прецизно заваряване на полиетиленови тръби за производство на фитинги
 5. Ръчни екструдери за заваряване на полиетиленови контури със сложна конфигурация
 6. Тръбоогъващи машини
 7. Апарати за заваряване на стомана
 8. Лентоотрезна машина за стомана
 9. Банцинг за рязане на полиетиленови тръби с възможност за прецизна настройка на ъгъла на рязане
 10. Подгревни камери за тръби и фитинги
 11.  Конвейри и повдигателни съоръжения

Готовата продукция се съхранява съгласно разработена ”Инструкция за съхранение и товаро-разтоварна дейност на предварително изолирани тръби и фитинги” производство на фирма „АВКО”.

„АВКО” АД е една от първите фирми в България със сертифицирана система за управление на качеството на база серията стандарти ISO 9000. Контролът на качеството е вградена технологична операция като приорететен е принципът за контрол на процесите по време на производство.

Произведените предварително изолирани тръбни системи са с оценено съответствие по „Наредба за съществените изисквания за строителните продукти” на база Европейската директива за безопасност на строителните продукти (Протокол No: 00-91/09.03.04).

В производствената и развойната си практика ние прилагаме основните европейски норми, а именно:

 • БДС EN 253 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Тръби, съставени от стоманена проводяща тръба, полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.
 • БДС EN 448 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Фитинги, съставени от стоманена проводяща тръба, полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полетилен.
 • БДС EN 488 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Стоманени вентили за присъединяване към стоманена проводяща тръба с полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.
 • БДС EN 489 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Монтаж на връзки на стоманени проводящи тръби с полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.

„АВКО” АД разполага с капацитета и възможностите да бъде коректен и надежден партньор на български и европейски фирми, което е доказано във времето. Ние предлагаме на нашите клиенти пакет изключително благоприятни условия на доставка и гъвкава ценова политика на отстъпки, разсрочени плащания, транспорт до обекта и други. Нашите специалисти са винаги в помощ на своите клиенти, както в етапа на проектиране, така и по време на монтажа на произведената от нас продукция.

Като имаме предвид нивото на усвояване на продукта Предварително изолирани тръбни системи, ние ЗАЯВЯВАМЕ СВОЯТА ГОТОВНОСТ да предлагаме топлопреносни мрежи, като това включва проектирането, изработването на елементите и извършването на монтажа им. Контрола на качеството на извършваните дейности осъществяваме лично. Това ни дава увереност в качеството на изграденото с наши продукти топлопреносно трасе и убеденост, че са изпълнени условията за осигуряване дългогодишния жизнен цикъл на нашите продукти съгл. БДС ЕN 253.