AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Контакти

 

АВКО АД

Офис: Русе 7013, ул. Св.Димитър Басарбовски №12

 

Мартин Атанасов

Ръководител търговско направление ПИТС

tel.: +359 82 881116

fax: +359 82 881111

e-mail: trade@avko.bg

 

Деница Минчева

Външно-търговска дейност ПИТС

tel.: +359 82 881117

fax: + 359 82 881111

e-mail: denica@avko.bg