AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Качество и Контрол

В стремежа си да осигури високо и устойчиво качество на своята продукция, АВКО АД  внедри през 1996 год. сертифицирана система за управление на качеството на база на серията стандарти ISO 9000. Системата обхваща всички процеси от жизнения цикъл на продуктите, произвеждани във фирмата. Контролът на качеството е вградена технологична операция, като стремежът е да се контролират процесите в тяхната цялост, а не само отделните продукти.

ISO 9001 2016 BG SMALL

В производствената и развойната си практика ние прилагаме основните европейски норми, а именно:

  • БДС EN 253 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Тръби, съставени от стоманена проводяща тръба, полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.
  • БДС EN 448 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Фитинги, съставени от стоманена проводяща тръба, полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полетилен.
  • БДС EN 488 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Стоманени вентили за присъединяване към стоманена проводяща тръба с полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.
  • БДС EN 489 – Тръби за топлоснабдяване – Предварително изолирани тръбни системи за директно положени в земята топлопреносни мрежи – Монтаж на връзки на стоманени проводящи тръби с полиуретанова термоизолация и външна обшивка от полиетилен.

Произвежданите от АВКО АД предварително изолирани тръбни системи са с оценено съответствие на базовите стандарти и с потвърдени характеристики на строителния продукт.

 prot trabi 1-2

Доказателство за качеството на нашите продукти е и Сертификата от тестването им в Fernwarme Forschungsinstitut in Hanover E.V. показващ пълно съответствие на произвежданите предварително изолирани колена с БДС EN 448.

 Sert_6

Последните тествания, извършени през септември 2013 год. в НИИСМ в София показаха отлични резултати на особено важния за тези продукти параметър – коефициент на топлопроводност λ, а именно  0,0265 W/mK при 50°С.

 Protokol_2_P1 Protokol_2_P2

Направление Предварително изолирани тръбни системи на Фирма АВКО АД премина успешна сертфикация на заваръчния процес съгласно DIN EN ISO 3834-2.  Сертификатът удостоверява установените в производството надеждни и повторяеми параметри на заваръчните процеси на стоманени тръби и фитинги.

Cert_5

На 56-я Международен технически панаир през 2000 год. в Пловдив продуктите предварително изолирани  с пенополиуретан тръби, производство на АВКО АД   бяха удостоени със отличието Златен медал,  Златна грамота и Диплом.

Sert_1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Sert_3