AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Други приложения

Линия за транспортиране на гориво.

 

Линията се състои от предварително изолирани тръби за външен и подземен монтаж. Проводящата тръба е от специална марка стомана съобразена с транспортирания флуид. Бяха изработени редица фасонни елементи по документация на клиента, а също така и предварително изолирани постоянно действащи компенсатори за открит монтаж.

Линията е изградена в база за горива на НАТО, разположена на територията на страната.