AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Други приложения

Предварително изолирани колекторни тръби за подгряване на спортни терени.

Предварително изолирани колекторни тръби за подгряване на спортни терени

Основната съставна част на изделието е стоманена тръба, към която са заварени щуцери завършващи с вътрешна резба. Така изработената конфигурация се вгражда в полиетиленова тръба. Топлоизолацията се осъществява чрез запълване на пространството с полиуретанова пяна. Към щуцерите на колекторната тръба се свързват тръби от омрежен полиетилен. Същите се монтират непосредствено под чимовете на спортния терен. При пропускане на топла вода по тръбите се осъществява подгрев на терена което позволява неговото целогодишно използване.

По този начин ние изградихме подгряването на игрищата на футболен клуб Лудогорец – Разград, на футболен клуб Ботев – Пловдив, на футболен клуб Етър – В.Търново, както и външното захранване с топла вода на стадион Васил Левски в София.