AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Други приложения

Предварително изолирани тръби за пренос на минерална вода.

изолирани тръби за пренос на минерална вода

 

Поради спецификата на минералната вода е невъзможно използването на стоманени проводящи тръби в топлопреносната мрежа. За целта се разработиха предварително изолирани тръби с проводяща полиетиленова тръба. Компенсацията беше решена чрез изработени в заводски условия П-образни компенсатори.

Този тип топлопреносна система беше приложена за подвързване с минерална вода на профилакториуми във Вършец и Овча могила.