AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Други приложения

avko product

Извън описаните стандартни предварително изолирани тръбни системи, често се налага да се намери решение за специфичен, уникален за всеки клиент проблем. Предлагаме информация за изпълнени проекти, които ще ви дадат представа за находчивостта на нашите специалисти и широкия обхват допълнителни приложения, за които са подходящи нашите продукти.