AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Предварително изолирани тръбни системи за индустриални цели

avko product

Освен за централизирано топлоснабдяване, предварително изолираните тръбни системи намират приложение и за индустриални цели, където работният флуид може да е прегрята пара или гореща вода под високо налягане. В тези случаи се минава на по-горен изолационен слой, като полиуретановата пяна се комбинира с черупки минерална вата. Трасетата са разработени както за подземен, така и за надземен монтаж.
Предлаганата информация е за температурни обхвати, намиращи най-широко приложение в практиката. Поради отговорността на продуктите, насърчаваме нашите клиенти да обсъждат по възможност проектите си с нас. Нашите специалисти ще съдействат за намиране на решение, подходящо за всеки конкретен обект.