AVKO

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ


Предварително изолирани тръбни системи за централизирано топлоснабдяване

avko product

Все по-голямо значение в световен мащаб придобиват икономическите аспекти на производството и пренасянето на енергия, както и на екологичният ефект от подобряването на енергийната ефективност.

Като български производител на предварително изолирани тръби и фасонни части, АВКО АД винаги следи актуалните тенденции по отношение на потребителските нужди, както и развитието на новите технологии в този бранш. Това ни позволява да затворим кръга на потребителското търсене от проектирането до производството и доставката на всички необходими компоненти за изграждането на топлопреносни мрежи за пренос на гореща вода.

Произвежданите от нас елементи се състоят от проводяща стоманена тръба, обшивка от обработен с “корона ефект” полиетилен висока плътност и изолационен полиуретанов слой с топлопроводност по-малка от 0,027 W/mK.

Системите за централизирано топлоснабдяване се изграждат от прави тръби, фитинги и аксесоари, регламентирани от базовия стандарт БДС EN 253 и свързаните с него норми БДС EN 448, БДС EN 488 и БДС EN 489. Трасетата се полагат безканално при подземен монтаж или се монтират над земята. Във втория случай външната полиетиленова обшивка е заменена от спирално навита тръба от поцинкована ламарина което се налага от условията на експлоатация във външна среда.

В този раздел ще намерите стандартизираните компоненти, необходими за изграждане на топлопреносна система с предварително изолирани тръби и фасонни части. Ние сме в състояние да се съобразим със специфичните особености на всеки терен и всяко трасе и да осигурим нужните фитинги, без да правим компромис с тяхното качество и надеждност.